Sprawy spadkowe u notariusza

Do marca 2009 roku sprawy spadkowe można było załatwić tylko drogą sądową. Na rozstrzygnięcie takiej sprawy czekało się zwykle około 3 miesięcy, choć często była to tylko formalność. Jednak teraz spadkobiercy mogą wybrać, czy dokumenty nabycia spadku załatwią w sądzie, czy w kancelarii notarialnej, bez konieczności przeprowadzanie rozprawy sądowej. Jednak korzystanie z usług notariusza możliwe jest tylko wtedy, gdy spadkobiercy nie procesują się o schedę po zmarłym.

Notarialne potwierdzenie dziedziczenia spadku możliwe jest od momentu, w którym zaczął działać elektroniczny rejestr. Utworzyła go i prowadzi Krajowa Rada Notarialna. Będą w nim rejestrowane wszystkie sprawy spadkowe wraz ze spisem spadkobierców i wysokością ich udziałów w spadku. Sędzia będzie mógł w każdej chwili do niego zajrzeć.

Przekazanie notariuszom czynności związanych z prawem spadkowym ma przyczynić się przede wszystkim do tego, że spadkobiercy nie będą musieli tak długo czekać na termin rozprawy w sądzie. Natomiast sędziowie zostaną odciążeni od spraw niezwiązanych z wymierzaniem sprawiedliwości.

Sprawa spadkowa prowadzona u notariusza będzie przebiegać znacznie szybciej niż w sądzie. Spisany przez notariusza akt ma taki sam skutek, jak prawomocne postanowienie stwierdzające nabycie spadku.

Do tej pory trzeba było wnosić sprawę spadkową do sądu. Teraz pierwszym krokiem, jest zadzwonienie do kancelarii notarialnej i dowiedzenie się, czy sprawa kwalifikuje się do przeprowadzenia u niego oraz jakie dokumenty trzeba dostarczyć. W kancelarii muszą stawić się wszystkie osoby, które mogą być brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Następnie z ich udziałem zostanie sporządzony protokół dziedziczenia.

Jeśli zmarły spadkodawca pozostawił po sobie testament, wówczas zostanie on otworzony przez notariusza, który ogłosi jakie są jego postanowienia, a następnie wszystkie czynności opisze w oddzielnym protokole. Będzie on podstawą do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, który zawiera wskazanie spadkobierców oraz wysokość ich udziałów w spadku. Spadkodawcy otrzymują wypisy, które będą podstawą do wykazania prawa do spadku. Nabycie spadku trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym.

Jednak szybkość wiąże się także z większymi kosztami takiej sprawy. Opłata za sporządzenie protokołu wynosi 100 zł, za akt poświadczenia dziedziczenia – 50 zł, dodatkowo 6 zł za wpis dla każdej osoby z osobna. Do kosztów należy także doliczyć 22% VAT.