Badanie sprawy spadkowej

Podział majątku po zmarłej osobie może trwać długo i z wieloma komplikacjami. Jeśli zmarły pozostawił po sobie testament lub rodzina jest zgodna co do podziału majątku, można załatwić sprawę spadkową u notariusza w jeden dzień. Jednak w przypadku, gdy nie jest do końca jasne, kto i w jakiej wysokości powinien otrzymać spadek, wówczas przystępuje się do badania sprawy spadkowej.

Badanie sprawy spadkowej polega na poszukiwaniu spadkobierców i wykazanie ich prawa do spadku po zmarłym. Często poszukiwania te dotyczą spraw spadkowych za granicą.

W przypadku, gdy zmarły sporządził przed śmiercią testament, wówczas sprawa jest klarowna. Osoba, w której posiadaniu znajduje się testament, ma obowiązek złożyć go w sądzie dla spraw spadkowych, gdy tylko dowie się o śmierci spadkodawcy. Są dokonuje otwarcia i ogłoszenia testamentu, kiedy ma dowód śmierci spadkodawcy.

Jeśli jednak nie został sporządzony testament, wówczas ma miejsce dziedziczenie urzędowe. W myśl przepisów prawa spadkowego, które określa zasady dziedziczenia, majątek zostaje podzielony między członków rodziny zmarłego, w zależności od stopnia pokrewieństwa.

Problemy z rozdzieleniem spadku pojawiają się wówczas, gdy nie wiadomo gdzie przebywają spadkobiercy. Przyczyny mogą być różne: rodzinna kłótnia, emigracja itp. Czasem, w przypadku dziedziczenia ustawowego, po śmierci spadkodawcy okazuje się, że był on ostatnim przedstawicielem z danej gałęzi rodziny, a dodatkowo jego jedynymi żyjącymi spadkobiercami są bardzo dalecy krewni.

By wykazać ich więź ze spadkodawcą należy zbudować drzewo genealogiczne sięgające wstecz kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat. Poszukiwaniem spadkobierców zajmują się przede wszystkim kancelarie adwokackie. Ustalają one, w przypadku braku testamentu, kto jest najbliższym spadkobiercą i gdzie mieszka. Następnie udowadniają jego prawo do spadku według przepisów prawa spadkowego. Z ich usług mogą skorzystać także wszyscy ci, którzy przypuszczają, że może przysługiwać im spadek zagraniczny. Usługi takie zwykle są uzależnione od wysokości spadku i mogą wynosić od 20 – 50 % wartości spadku.